Programma 

Plenair programma
Met een prikkelend spel ondergingen we de dynamiek van het samenwerken in een lokaal netwerk. Hoe vul je de rol in van jouw brede maatschappelijke Bibliotheek? Hoe kun je samenwerken om ondersteuning te bieden aan mensen die dit nodig hebben? En wat is ieders rol en bijdrage binnen het lokale netwerk? De inspiratie over verbindingen aangaan, grenzen verleggen en nieuwe mogelijkheden vormgeven kun je direct toepassen in je eigen netwerk.

Dagvoorzitter Mark Deckers leidde ons verder door het plenaire programma, met bijdragen van Ruben Wendel de Joode (Commoneye), Marcel Pellicaan (CAK / Manifestgroep) en Geke van Velzen (Stichting Lezen & Schrijven) en Sophie van den Krommenacker met haar voorstelling ‘Was’.

Deelsessies
De middag sprankelde van de workshops. De talks en verdiepingssessies waren zowel strategisch als praktisch. Vakcollega's uit het land gaven inzichten en handvatten mee.

Jouw eigen programma
Hieronder zijn alle deelsessies per thema weergegeven. De kleuren corresponderen met de thema's van de dag.

Blokkenschema
Het totale programma kun je terugzien in het blokkenschema.

Print uw favorieten

Digitale inclusie/e-overheid

Titel: Werksessie: aan de slag met het lokale netwerk voor de samenwerking met de Belastingdienst
Thema: Digitale inclusie/e-overheid
Type sessie: 45 minuten
Sprekers: Ilse Lodewijks (SPN)
Lisenka Akse (Koninklijke Bibliotheek)
Emmy Kruitbosch (Belastingdienst)
Rob Hoffman (Belastingdienst)
Omschrijving: Werksessie waarin we actief met elkaar aan de slag gaan om het lokale netwerk rond de belastingspreekuren in de bibliotheek (verder) uit te bouwen. In deze werksessie kijken we naar de ervaringen van de afgelopen jaren (wat ging goed, wat kan beter). Wat kun je als lokale bibliotheek doen maar ook welke hulp kun je verwachten vanuit de POI en vanuit de Belastingdienst.
Titel: Ervaar zelf hoe leuk een SeniorWeb Thee Taartjes en Tablets-event is!
Thema: Digitale inclusie/e-overheid
Type sessie: 45 minuten
Sprekers: Ingrid Kock (SeniorWeb)
Raquel Wanrooij (SeniorWeb)
Kai Grabenhorst (SeniorWeb)
Mara Loeters (SeniorWeb)
Omschrijving: Thee, taartjes en tablets (TTT) is een concept van SeniorWeb en inmiddels zijn er al een aantal TTT-evenementen (in samenwerking met bibliotheken) georganiseerd om niet digitale (eenzame) mensen in de wijk te bereiken. Er wordt een groep mensen bereikt die nog niet zo bekend zijn met de digitale middelen. Door het feestelijke karakter van dit evenement valt de PR beter op! Dit concept leent zich uitstekend om ook andere thema’s op een aantrekkelijke en gezellige manier onder de aandacht te brengen. Wilt u weten hoe u dit evenement organiseert in uw eigen bibliotheek? Schrijf u dan in voor deze deelsessie, dan zetten we een kopje thee en taartje voor u klaar!
Titel: Een Informatiepunt Digitale Overheid in mijn Bibliotheek; hoe doe ik dat?
Thema: Digitale inclusie/e-overheid
Type sessie: 60 minuten
Sprekers: Monique Kromhout (Bibliotheek Katwijk)
Getty Bouwma (Dbieb Leeuwarden)
Raymond Westenberg (Bibliotheek Kennemerwaard)
Marcel Pellicaan (Manifestgroep)
Marian Lerchbaumer (Bibliotheek Kennemerwaard)
Ilse Lodewijks (SPN)
Peter Bonekamp (Bibliotheek Hengelo.)
Omschrijving: Een leuke en leerzame sessie met praktische handvatten over het Informatiepunt Digitale Overheid in de praktijk. Alle aspecten passeren de revue: van openingstijden en bemensing tot lokale netwerkvorming en doorverwijzing, training personeel en werven van deelnemers. Met tips & tricks van ervaringsdeskundigen, ruimte voor vragen en een verrassend kijkje op de werkvloer!

Integratie/inburgering

Titel: 5 dingen die jij moet doen als je Taalhuis ook digitaal gaat
Thema: Integratie/inburgering
Type sessie: 30 minuten
Sprekers: Réka Deuten-Makkai (Taalhuis Den Haag / Bibliotheek Den Haag)
Erwin de Ruiter (Zwart/Wit Media)
Samuela de Ruiter (Zwart/Wit Media)
Omschrijving: Na een lange worstelperiode van financiering zoeken, doelgroeponderzoek, besprekingen met de werkgroep, wordt eindelijk de beoogde website www.taalhuisdenhaag.nl gelanceerd, een digitale versie van het Taalhuis. En dan? Hoe onderhoud je de website, hoe zorg je ervoor dat de website bekeken en gebruikt wordt, hoe houd je de klant tevreden? We geven 5 praktische tips voor een succesvol virtueel Taalhuis.
Titel: Klaar voor een stevige Taalwandeling?
Thema: Integratie/inburgering
Type sessie: 45 minuten
Sprekers: Anton Furnee (De Bibliotheek Amstelland)
Omschrijving: De Nederlandse taal oefenen en tegelijkertijd nieuwe mensen ontmoeten; dat is de opzet van de Taalwandeling in Amstelveen. De taalwandelingen worden georganiseerd door Het Taalhuis in samenwerking met AmstelveenSport en de Bibliotheek Amstelland. Een medewerker van de Bibliotheek en een sportinstructeur begeleiden de wandelingen. Anton Furnee van bibliotheek Amstelland vertelt waarom iedere taalwandeling een ander thema heeft, over de deelnemers, de do's en dont's en de bijzondere samenwerking met AmstelveenSport. Doe inspiratie op voor een sportief taalaanbod!
Titel: Het werk begint nu pas! De nieuwe Wet inburgering
Thema: Integratie/inburgering
Type sessie: 60 minuten
Sprekers: Karien van Buuren (Rijnbrink)
Ellie van der Meer (Probiblio)
Sylvia de Groot Heupner (Stichting Het Begint met Taal)
Omschrijving: In 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in; dit brengt veel veranderingen met zich mee. De gemeente heeft vanaf dan de regie over de inburgering. Nieuwkomers krijgen bij de gemeente een brede intake en een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Daarbij is het leren van de Nederlandse taal en het vinden van een baan essentieel om mee te doen in de samenleving. Met maatwerk wordt ingezet op de thema’s inburgering, participatie en begeleiding. De Bibliotheek presenteert zich naar de gemeente als een waardevolle partner in het sociaal domein. Met alle mogelijkheden tot ondersteuning van inburgeringsplichtigen bij het nonformeel leren van de basisvaardigheden en de integratie. Maar hoe maak je je sterk als bibliotheek en hoe kom je tot een Plan van Aanpak? In deze werksessie maken we met elkaar een actieve vertaalslag naar de lokale praktijk met een gezamenlijke verkenning op de thema’s gemeente, inwoners, netwerk en aanbod. Zo krijg je inzicht in de lokale mogelijkheden en vervolgstappen om echt werk te maken inburgering. Daarbij krijg je de mogelijkheid je aan te melden voor een kort gezamenlijk vervolgtraject met de KB, Het Begint met Taal en de POI’s.
Titel: Vluchten voor meertaligheid kan niet meer!
Thema: Integratie/inburgering
Type sessie: 60 minuten
Sprekers:
Karien van Buuren (Rijnbrink)
Zeki Arslan (Voorzitter van het Platform Sociale Binding)
Omschrijving: Wereldwijd is niet zozeer eentaligheid als wel meertaligheid de norm. Ook Nederland is multi-etnisch en multireligieus en onze samenleving wordt steeds meertaliger. In Nederland is er echter weinig aandacht voor meertaligheid vanuit overheids- en onderwijsbeleid. Zeki Arslan is landelijk onderwijsspecialist. Hij stelt dat de manier waarop wij met meertaligheid omgaan, ons als samenleving op achterstand zet.
Samen met Karien van Buuren en Zeki Arslan gaan we in deze sessie in gesprek over het belang van meertaligheid en over de wijze waarop de bibliotheek zich kan inzetten voor meertaligheid. Met een collectie in het Arabisch, Pools en Turks (themalijsten NBDBiblion) kunnen wij bijvoorbeeld in nieuwkomersgezinnen de taalontwikkeling stimuleren, het leesplezier vergroten en de integratie bevorderen.
De toekomst is meertalig en de thuistaal verdient herwaardering. De bibliotheek kan die verandering stimuleren!

Gezinsaanpak

Titel: Doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid binnen het gezin!
Thema: Gezinsaanpak
Type sessie: 60 minuten
Sprekers: Astrid Kroon (Rijnbrink)
Hermien Lankhorst (Kunst van Lezen)
Omschrijving: Eén op de negen Nederlanders heeft grote moeite met lezen en schrijven. Hiervan is 65% autochtoon. En 50% (van deze één op de 9 Nederlanders) is een ouder van een kind jonger dan 18 jaar. Het ontbreekt hen in veel gevallen aan vaardigheden om een positieve leesopvoeding te bieden. Met als mogelijk gevolg dat kinderen de basisschool beginnen met een taalachterstand die vaak niet meer in te halen is. 18% (!) van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft een dusdanige taalachterstand dat zij groot risico lopen op toekomstige laaggeletterdheid zodra ze uit het onderwijssysteem komen. Zij zijn de toekomstige ouders, die deze problematiek op hun beurt dreigen door te geven aan hun kinderen.
We spreken hier van de cyclus van laaggeletterdheid binnen het gezin. Met een krachtige gezinsaanpak willen we de cyclus doorbreken. Deze aanpak is er op gericht dat ouders worden ondersteund bij de verdere ontwikkeling van hun eigen basisvaardigheden en tegelijkertijd leren hun kinderen te ondersteunen in de taalontwikkeling. Om dit te bereiken is het nodig om bibliotheekprogramma’s voor volwassenen en kinderen in samenhang aan te bieden. Ook pleit het voor een structurele samenwerking tussen de Bibliotheek en partners.
Om bibliotheken te ondersteunen bij het vertellen van het goede verhaal is een toolkit ontwikkeld. Deze toolkit is in samenwerking met Rijnbrink, verschillende bibliotheken en Stichting Lezen ontwikkeld.
We maken je in deze sessie bekend met de toolkit en gaan samen inspirerend aan de slag om de toolkit goed in te zetten in de eigen (interne) organisatie en/of in gesprek met partners en stakeholders.
Titel: Maak je organisatie klaar voor de gezinsaanpak van laaggeletterdheid
Thema: Gezinsaanpak
Type sessie: 60 minuten
Sprekers: Hermien Lankhorst (Kunst van Lezen)
Marie-Anne Raaijmakers (Kunst van Lezen)
Omschrijving: De gezinsaanpak is de sleutel tot het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. Logisch om er mee aan de slag te willen dus. Maar wat komt er allemaal bij kijken als je je organisatie beter wilt (in)richten op de gezinsaanpak? Waar moet je intern rekening mee houden? En hoe pak je het extern, in je lokale netwerk aan? In deze deelsessie wordt het strategische stappenplan gezinsaanpak gepresenteerd én ga je er zelf meteen mee aan de slag.
Titel: Taalrijke Thuisomgeving: samen werk maken van partnerschap met ouders.
Thema: Gezinsaanpak
Type sessie: 60 minuten
Sprekers: Joke Menger (Rozet)
Jonathan Simonis (Stichting PAS)
Anja Bijl (Stichting Lezen & Schrijven)
Omschrijving: In deze sessie krijg je aan de hand van twee voorbeelden uit de praktijk handvatten om aan de slag te gaan met de gezinsaanpak.
Taalrijke Thuisomgeving is een project dat voortborduurt op Boekstart in de kinderopvang en in samenwerking uitgevoerd wordt door Rozet Arnhem, stichting Pas (Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking) en andere Arnhemse partners die werkzaam zijn voor de doelgroep 0 tot 4 jaar. Hoe verloopt de samenwerking, waar lopen we tegenaan, wat zijn de successen? Dat vertellen we samen met de Stichting PAS in deze interactieve deelsessie.

Een aanpak voor ouder en kind
Elke ouder kan een bijdrage leveren aan de taal- en schoolontwikkeling van zijn of haar kind. Ook een laaggeletterde ouder!
Samenwerking is daarbij het sleutelwoord: samenwerking met partners en samenwerking met ouders.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden rondom Voor jou en je kind! laat Stichting Lezen & Schrijven zien hoe u deze samenwerking tot stand kunt brengen én wat het oplevert.

Werk

Titel: Wat kan het Leerwerkloket voor bibliotheken betekenen?
Thema: Werk
Type sessie: 45 minuten
Sprekers: Mariska Sengsily (LeerWerkLoket Rijnmond)
Anne-Marie van der Poel (ProBiblio)
Omschrijving: Het Leerwerkloket;
• Is een onafhankelijk adviespunt met kennis van onderwijs en arbeidsmarkt;
• Heeft een breed netwerk;
• Kan met loopbaanadvisering mensen op het spoor zetten om middels scholing een baan te vinden en te behouden;
• Bespreekt met werkgevers de opleidingsbehoefte, geeft individueel scholingsadvies en bouwt mee aan leerwerktrajecten.
Benieuwd wat dit voor meerwaarde kan hebben voor jou om samen te werken met het Leerwerkloket? Meld je dan aan voor deze sessie!
Titel: Samenwerken met bedrijven? Maatwerk!
Thema: Werk
Type sessie: 45 minuten
Sprekers: Hetty van de Weg-Hendriksen (Bibliotheek Noord-Veluwe)
Roel Zuidhof (Bibliotheek Nijkerk)
Omschrijving: De bibliotheken Nijkerk en Noord-Veluwe nemen hun rol als taalaanbieder serieus. Daarom zijn zij een project gestart waarbij bedrijven zelf, op locatie met een trainer van Taalfit, een taalcursus kunnen organiseren voor de medewerkers. Taalfit ontzorgt daarmee het bedrijf, wat enorm positief wordt gewaardeerd. Bedrijven zien het belang en de voordelen van een betere beheersing van de Nederlandse taal op de werkvloer. ‘Taalfit draagt bij aan een beter product voor de consument'.
In deze sessie zoomen we in op de relatieopbouw met het bedrijfsleven. Waar en op welke punten vind je elkaar, wat zijn de succesfactoren voor samenwerking met een nieuwe branche?
Titel: Succesvol samenwerken met het UWV, een praktijkvoorbeeld
Thema: Werk
Type sessie: 45 minuten
Sprekers: Ria Muller (Biblionet Groningen)
Omschrijving: In het werkgebied van Biblionet Groningen wordt nauw samengewerkt met het UWV. Zo verwijst het UWV mensen met onvoldoende basisvaardigheden door naar het basisvaardigheden aanbod van de bibliotheek. Deelnemers stromen daarna vaak door naar het overige aanbod van de bibliotheek. In deze sessie hoor je zowel vanuit de kant van het UWV als vanuit de Bibliotheek wat de succesfactoren zijn voor deze samenwerking.

Samen netwerken

Titel: Samenwerken in de Arbeidsmarktregio
Thema: Samen netwerken
Type sessie: 30 minuten
Sprekers:
Gerard Huis in 't Veld (Graafschap Bibliotheken)
Erwin Karst (Rijnbrink)
Carla Grift (Gemeente Apeldoorn)
Omschrijving: Een verhaal en een goed gesprek over de kracht van regionale samenwerking. Gerard Huis in 't Veld (Graafschap Bibliotheken), Erwin C. Karst (Rijnbrink) en Carla Grift (Gemeente Apeldoorn) vertellen over de samenwerking in de Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe: over de combinatie van een gezamenlijke visie en lokaal maatwerk op het terrein van non-formele educatie, over verbinden en bouwen, over aanvragen en verantwoorden en over partners en impact. Tips & trucs, do's & don'ts, successen en knelpunten: alles komt voorbij met uiteraard ruimte om vragen te stellen en in gesprek te gaan.
Titel: Samenwerken tussen organisaties, hoe word je samenwerkingsvaardig?
Thema: Samen netwerken
Type sessie: 60 minuten
Sprekers: Anne-Marie van der Poel (Probiblio)
Sabine Margés-van Tongeren (Probiblio)
Omschrijving: Krijg je een samenwerking niet goed van de grond of zou deze succesvoller kunnen zijn? Wordt de meerwaarde van iedere partner voldoende benut? Vind je het lastig om commitment bij partners te creëren om er samen voor te zorgen dat 1+1 écht 3 wordt? Trek jij ongewild de kar in een coalitie of zijn andere partners juist te dominant in een samenwerking of in jullie multifunctionele accommodatie? Kom dan naar de sessie Samenwerken tussen organisaties van Probiblio. We praten je bij over de zoektocht van collega’s op deze vraagstukken en hoe we bibliotheken daarin begeleiden: met advies, werksessies en door ons ontwikkeld werkmateriaal dat handvatten biedt om samenwerkingsvraagstukken aan te pakken en samenwerkingsvaardiger te worden.
Titel: De bibliotheek als poort tot leven lang ontwikkelen
Thema: Samen netwerken
Type sessie: 60 minuten
Sprekers: Martina Kranenburg (Bibliotheek Rotterdam)
Kelly Oostlander (Bibliotheek AanZet)
Anne-Marie Van der Poel (ProBiblio)
Omschrijving: Eén plek in de stad voor al je vragen op het gebied van leven lang ontwikkelen. Het Leercentrum in Bibliotheek Rotterdam en het Ontwikkelplein in Dordrecht (Bibliotheek AanZet) zijn dergelijke plekken. Deze bibliotheken bieden samen met partners een integraal aanbod op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Burgers kunnen naast vragen over taal, digitale zaken en de overheid (het Informatiepunt Digitale Overheid is bij beide bibliotheken onderdeel van de opzet) ook terecht voor vragen en persoonlijk advies over werk en opleiding. Martina Kranenburg (Bibliotheek Rotterdam) en Kelly Oostlander (Bibliotheek AanZet) vertellen over de organisatie van deze ‘poorten tot een leven lang leren’, hoe ze het traject samen met partners hebben ingericht en de ambities voor de verdere ontwikkeling.
Titel: HOE DAN? ZO! doen we dat in Gelderland en Overijssel!
Thema: Samen netwerken
Type sessie: 60 minuten
Sprekers: Yvonne Sinkeldam (Rijnbrink)
Paul Hulman (Rijnbrink)
Els van Koolwijk (Provincie Gelderland)
Sabine ter Haar (Provincie Gelderland)
Omschrijving: Twee Provincies, twee verschillende aanpakken in het tegengaan van laaggeletterdheid. De overeenkomst is de ketenaanpak, waarin in het ene geval de provincie regie voert en in het andere geval de provincie zeer betrokken is maar in de uitvoering meer op afstand staat. Hoe dan? Dat vertellen we samen met de provincies in deze deelsessie.
Titel: Landelijk actieprogramma Tel mee met Taal: wat doet TmmT voor jou?
Thema: Samen netwerken
Type sessie: 60 minuten
Sprekers: Hieke van der Voort (OCW)
Omschrijving: Vanaf 2020 gaat het nieuwe actieprogramma Tel mee met Taal in. In deze sessie krijg je uitleg over wat het nieuwe programma inhoudt, wat het programma voor jouw organisatie betekent en wat je kunt leren van de aanpak van anderen.
Samenwerken is de ruggengraat van de vervolgaanpak van Tel mee met Taal. De ambitie is dat eind 2024 elke regio een eigen, effectieve aanpak voor laaggeletterdheid heeft. In 2025 gaat namelijk de hele aanpak van laaggeletterdheid over naar de gemeenten. Iedereen die laaggeletterd is en daar iets aan wil doen, zou via werk, bijstand, school of de bibliotheek zijn weg moeten kunnen vinden naar de ondersteuning die bij hem/haar past. Dat vereist goede samenwerking tussen alle betrokken partijen, en een duidelijke en effectieve aanpak op regionaal niveau.

Hoger bereik NT1

Titel: TAAL IN BEWEGING!
Thema: Hoger bereik NT1
Type sessie: 45 minuten
Sprekers: Nonja van der Ark (Kennemerwaard)
Marrielle Harte (Kennemerwaard)
Pamèla Melkert (WNK)
Omschrijving: Moeite met het bereiken van de laaggeletterde NT1-ers? Kom naar deze workshop en ontdek hoe je de laaggeletterde NT1-er succesvol kan vinden! Tipje van de sluier: suppen, VR en een klim naar de Hemel!
Taal in Beweging is een verrijking van de methodiek Hoger Bereik. In deze workshop maak je kennis met een nieuwe werkwijze om de NT1-er te vinden maar leggen we ook de verbinding naar Hoger Bereik
Titel: Met NT1-ers meer NT1-ers bereiken
Thema: Hoger bereik NT1
Type sessie: 30 minuten
Sprekers: Danielle Schrumpf (Bibliotheek Waterland)
Ria Trompert (Vrijwilliger NL plein Bibliotheek Waterland)
Omschrijving: Laaggeletterde vrijwilligers inzetten voor meer bewustwording bij netwerkpartners was de insteek van onze pilot. Nu een jaar verder hebben we met deze vrijwilligers ook het aanbod opgezet. Met uitproberen, bijschaven en weer verder gaan (itereren), is er een nu groepje NT1-ers die elke week oefent in de bibliotheek. Nu we meer aanbod hebben voor NT1-ers blijkt dat te zorgen voor meer aanmeldingen. De NT1-ers zullen zelf hun ervaringen met jullie delen tijdens deze sessie.
Titel: Hoe kun je de laaggeletterde patiënt beter van dienst zijn in een ziekenhuis?
Thema: Hoger bereik NT1
Type sessie: 30 minuten
Sprekers: Hetty Odenthal (De Bibliotheek Deventer)
Marleen Dijk (Deventer Ziekenhuis)
Omschrijving: Hoe fijn is het om als Bibliotheek zijnde samen te werken met een partij die zelf initiatief genomen heeft om de bestrijding van laaggeletterdheid aan te pakken. De projectgroep laaggeletterdheid binnen het Deventer Ziekenhuis toont een grote betrokkenheid. Het doel is om:

- Een Taal- en Digipunt op te richten binnen het Deventer Ziekenhuis;
- Professionals middels een programma bewust te laten worden van laaggeletterdheid, waaronder het kunnen herkennen van de laaggeletterde patiënt. Tijdens de sessie vertellen we over de stand van zaken.

De Bibliotheek Deventer en Stichting Lezen en Schrijven ondersteunen op het gebied van scholing, expertise vanuit team basisvaardigheden over de realisatie van een Taalpunt en het organiseren van gezamenlijke activiteiten tijdens de Week van de Alfabetisering.

Anders

Titel: Gezondheidsvaardigheden in Vlaardingen
Thema: Anders
Type sessie: 45 minuten
Sprekers: Agnieszka van Maren (Bibliotheek vlaardingen)
Çilem Böyükünlü (Bibliotheek Vlaardingen)
Omschrijving: Meer weten over je eigen lichaam, gezondheidszorg in Nederland, apotheek en medicijnen, gezond eten en bewegen én beter Nederlands leren? Dat leren de Vlaardingens die meedoen met de cursus Gezonde Taal in bibliotheek Vlaardingen. De projectleider gezondheidsvaardigheden zorgt voor het netwerk en korte lijntjes. Wil je weten hoe bibliotheek Vlaardingen het aanpakt? Kom en luister hoe Vlaardingen het doet.
Titel: Laagtaalvaardige vrouwen naar een betere toekomst!
Thema: Anders
Type sessie: 60 minuten
Sprekers: Swaentje van Sprundel (Bibliotheek Haarlemmermeer)
Ilse van der Caaij (Stichting Lezen & Schrijven)
Omschrijving: Hoe kun je als Bibliotheek/Taalhuis inzetten op het empoweren van laagtaalvaardige vrouwen? Met een laagdrempelige, gratis empowermentcursus activeer je deelnemers om een stap te zetten richting een opleiding of (vrijwilligers)werk. Zij ontdekken hun kwaliteiten en wensen en werken daarnaast aan hun taal- en digitale vaardigheden. De empowermentcursus, onderdeel van het Taal voor het Leven aanbod, wordt vanuit verschillende kanten belicht; je hoort meer over de praktische invulling van de Taalhuiscoördinator in Hoofddorp, je krijgt uitleg over het aanbod en de effecten op deelnemers door een specialist van Stichting Lezen & Schrijven, je verplaatst je in de cursist door het spelen van het In je kracht-kaartspel, en daarnaast zal ook een vrijwilliger/cursist over haar ervaring vertellen.
Titel: De rol van het gebouw in het bereiken van kwetsbare doelgroepen
Thema: Anders
Type sessie: 60 minuten
Sprekers: Tineke van Ham (SPN)
Omschrijving: Is de bibliotheek wel zo laagdrempelig als we zelf denken? Nieuwe bibliotheken zijn vaak 'hip' om een diverse doelgroep aan te trekken, maar voelen kwetsbare burgers zich daar dan wel in thuis? Hoe gaan we om met het spanningsveld om enerzijds hip en trendy te zijn en anderzijds toch ook een plek willen zijn waar diverse 'kwetsbare' doelgroepen zich thuis voelen. Met andere woorden: wat is de rol van het gebouw in de dienstverlening aan kwetsbare doelgroepen. Een aantal directeuren geven hierop hun visie en gaan hierover in discussie met o.a. Jan David Hanrath (architect van o.a. de nieuwe bibliotheek in Deventer).
Titel: Jouw Taalhuis wordt gecertificeerd. Hoe zit dat eigenlijk?
Thema: Anders
Type sessie: 45 minuten
Sprekers:
Willem Camphuis (Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT))
Omschrijving: Met ingang van 2020 gaan de taalhuizen in Nederland getoetst ("gecertificeerd") worden op hun kwaliteit en toekomstbestendigheid. Waarom gebeurt dat en wat betekent dat voor jouw taalhuis? Hoe gaat zo'n audit in zijn werk, hoe bereid ik mij voor en wat levert zo'n certificeringstraject nu op voor je organisatie? In deze sessie haal je de informatie op en kun je jouw vragen stellen.
Titel: Maak de Frontoffice-medewerker ambassadeur voor het versterken van de basisvaardigheden
Thema: Anders
Type sessie: 45 minuten
Sprekers:
Andrea Driesse (Cubiss / SPN)
Sjoukje Jukkema (Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum)
Kirsten Sinke (Cubiss / SPN)
Omschrijving: De medewerkers van de Frontoffice zijn het eerste gezicht voor de bibliotheekbezoekers en daarom is het belangrijk dat zij goed weten wat hun Bibliotheek kwetsbare mensen te bieden heeft. Daarom is er landelijk voor de FO-medewerkers van bibliotheken een speciaal blended-leertraject samengesteld. Via e-learningmodules op bibliotheekcampus, in combinatie met fysieke bijeenkomsten in de bibliotheek zelf door de eigen specialisten, wordt de Frontoffice geschoold over wat hun eigen bibliotheek allemaal in huis heeft voor inwoners met lage basisvaardigheden. Het leertraject “De publieksservice en de educatieve maatschappelijke bibliotheek”, waar de theorie van het nieuwe bibliotheekwerk de praktijk van de eigen bibliotheek ontmoet, wordt toegelicht door Andrea Driesse en twee bibliotheken die het leertraject al gevolgd hebben.