Uitnodigingstekst Landelijke dag Basisvaardigheden voor lokale partners

Kopieer onderstaande tekst en verander de aanhef en de afzender.


Beste ...,

Graag nodig ik u uit om samen met mij naar de Landelijke dag Basisvaardigheden te gaan op 7 november in Theater Orpheus in Apeldoorn. Dit is een jaarlijks congres van het programma 'de Bibliotheek en basisvaardigheden'. Hier ontmoeten zo’n 350 bibliotheken uit het hele land elkaar.

Dit jaar staat in het teken van 'Samen netwerken' en vanwege dit thema mogen wij kosteloos een samenwerkingspartner meenemen naar dit congres. Graag gebruik ik dit aanbod om u hiervoor uit te nodigen.

Zoals u weet, ontwikkelt onze organisatie zich steeds meer naar een brede maatschappelijke Bibliotheek, waarin wij ondersteuning bieden aan mensen rondom basisvaardigheden. Samenwerken in het lokale netwerk is hierin cruciaal. We gaan deze dag dan ook in gesprek over hoe je vorm kunt geven aan die samenwerking. Wie heeft welke rol? En aan welke randvoorwaarden moet het netwerk voldoen om succesvol te zijn?

Er is een inspirerend ochtendprogramma en in de middag zijn er tal van - door vakcollega's aangeboden - workshops, talks en verdiepingssessies op het gebied van samenwerken in een lokaal netwerk.

Via het blokkenschema of overzicht van de deelsessies krijgt u een indruk van het programma.

Wilt u deelnemen aan de Landelijke dag Basisvaardigheden? Dan kunt u zich hier aanmelden. Graag bij "kortingscode" de volgende code invullen: 0711LDBVpartner en bij contact persoon mijn naam vermelden.

Graag tot 7 november!

Met vriendelijke groet,

...

Met bijdragen van o.a. bibliotheken en hun lokale partners, het ministerie van OCW, de Manifestgroep, VNG, Stichting Lezen & Schrijven en SeniorWeb.